مقاله


تحصیل پزشکی در چین

تحصیل پزشکی در چین

پزشکی در چین

در این مقاله به بررسی شرایط تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در چین می پردازیم و دلایلی که سبب شده سالانهافراد زیادی این کشور را برای تحصیل پزشکی انتخاب نمایند را بیان می کنیم:

 

·       چین دارای تعداد زیادی دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ایران دارد

·       تحصیل در چین در رشته پزشکی بدون نیاز به شرکت در امتحان ورودی

·       دانشگاههای پزشکی چین توسط شورای پزشکی چین و سازمان جهانی بهداشت WHO مورد تایید هستند

·        دانشگاه های پزشکی چینسالهاست که رشته پزشکی را تدریس می کنند و در سطح بین المللی دارای اعتبار جهانیهستند و مدرک پزشکی صادر شده برای کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا و کشورهایاروپایی و کشور عزیزمان  قابل قبول میباشند.

·       هزینه تحصیل و زندگی کشور چین برای ادامه تحصیل در رشته های پزشکیبسیار ارزانتر از کشورهای دیگر می باشد

·       دانشکده های پزشکی چین دارای بیمارستانهای بزرگ و مجهز می باشند کهدانشجویان می توانند در دوره کارآموزی خود در آنها بگذرانند 

·       امکان تحصیل پزشکی به زبان انگلیسی و بدون مدرک زبان در چین امکانپذیر است