مقاله


دوره زبان آلمانی در اتریش:

دوره زبان آلمانی در اتریش:

دوره زبان آلمانی در اتریش:

در اتریش حدود ۱۸ دانشگاه زبان ملی یعنی آلمانی را به دانشجویان بین المللی تدریس میکنند. بهترین دانشگاه اتریش دانشگاه وین که دارای رتبه ۸۴ در جهان و رتبه ۱۵ در اروپا نیز بدون مدرک زبان پذیرش صادر نموده و شما می توانید دورهزبان را در وین بگذرانید. این دوره های زبان بهترین دوره برای کسانی که قصد ادامه تحصیلدر اتریش یا آلمان را دارند می باشند و در طول این دوره به شما تمامی مهارتهای زبانآلمانی آموزش داده می شود.

هدف از برگزاری این دوره هاآموزش زبانآلمانی به دانشجویان در بالاترین سطح و در کمترین زمان می باشد که متقاضیان بتوانندبعد از طی این مرحله براحتی در دانشگاههای به زبان آلمانی تحصیل کنند با توجه به اینموضوع دانشجویان زیادی جهت فراگیری زبان آلمانی به این کشور سفر می کنند.

محدودیت سن و مدرک  برای شرکت در این دوره ها وجود ندارد ولی باید به این نکته توجه داشت که کهفرد شرکت کننده در این دوره های زبان، اجازه ی کار قانونی در کشور اتریش را ندارد.

دوره ها  بین ۳ماه تا۶ماه بهطول می انجامد و هزینه ای بالغ بر ۸۴۰ تا ۱۶۸۰ یورو را برای متقاضی در بر دارد (این مدت تا حدود 2 سال قابل تمدید میباشد)، ذکر این مطلب حائز اهمیت است که با توجه زندگی در محیط آلمانی زبان فرد در  بازه زمانی کوتاه تر از ۱سال میتواند به طور کامل زبان آلمانی را فرا بگیرد.