مقاله


تحصیل در ایتالیا در رشته پزشکی و دندانپزشکی:

تحصیل در ایتالیا در رشته پزشکی و دندانپزشکی:

تحصیل در ایتالیا در رشته پزشکی ودندانپزشکی:

سال ۲۰۰۹دانشگاه های ایتالیا، شروع به ارایه دوره پزشکی به زبان انگلیسی کردند. دانشگاهپیشگام در این امر، دانشگاه پاویا است که از دانشگاههای ممتاز ایتالیا محسوب میشود و پس از آن میلان و دانشگاه های رم و ناپل دوره های پزشکی را به زبان انگلیسیارایه نمودند. دوره پزشکی دانشگاههای ایتالیا یکی از معتبرترین ها در کل دنیا می باشدو متقاضیان از تمام نقاط دنیا حتی از کشورهای کانادا و امریکا برای تحصیل در رشتهپزشکی راهی این کشور می شوند زیرا برخلاف امریکا و کانادا، تحصیل در رشته پزشکی درایتالیا بسیار ارزان می باشد.نکته قابل توجه اینکه، تا سال 2017 فقط یک دانشگاه رشته دندانپزشکی را به انگلیسیتدریس می نمود اما در سال 2018 دانشگاههای دیگری نیز اعلام امادگی برای ارایه اینرشته را نموده اند که همین امر شانس قبولی متقاضیان در این رشته را بالاتر خواهدبرد .برخی مطالب که می توانند برای تحصیل در ایتالیا مورد توجه شما باشند را در زیراشاره میکنیم:

·       دانشگاه های ایتالیا  با قدمتی بیش از ۵۰۰ سال دوره های پزشکی را درایتالیا را ارائه می کنند.

·       آزمون ورودی شما توسط دانشگاه کمبریج برگزار میشود که امکان دادن تست آیمت در بیش از ۲۰ شهر دنیا وجود دارد و مصاحبه و آزمونورودی دیگری وجود نخواهد داشت. آزمون به زبان انگلیسی بوده و هزینه کمی دارد.مشاورین ما در ثبت این آزمون و آمادگی برای آزمون شما را یاری خواهند کرد و جزوه های مخصوص این آزمون در اختیار شما خواهند بود.

·       شهریه دوره پزشکی ایتالیا بسیار پایین و امکاناستفاده از بورسیه دولت ایتالیا و در صورت اخذ بورسیه کاملا رایکان می باشد

·       مدرک دانشگاهی پزشکی ایتالیا در کل دنیا و کشورعزیزمان ایران مورد تائید می باشد  و بدونهیچ آزمونی می توانید پس از فارغ التحصیلی در کل اروپا و انگلستان مجوز فعالیت خودرا دریافت نمایید.

·       دانشگاههای ایتالیا دوره های مشترک با دانشگاههای امریکا و کانادا برگزار می کنند و شما می توانید در این دوره ها شرکت نمایید ورزومه خود را قوی تر نمایید  به طور مثالدانشگاه پاویا هر ساله دوره مشترکی با امریکا برگزار می کند.

·       در تمامی دانشگاه های ایتالیا،  ظرفیت های مشخصی برای دانشجویان غیر اروپاییمشخص شده است که شما میتوانید از این مزیت استفاده نموده و شانس قبولی خود راارتقا دهید.