مقاله


بعد از فارغ التحصیلی چه باید بکنید ؟

بعد از فارغ التحصیلی چه باید بکنید ؟


شما سه سال یا بیشتر را صرف تحصیل در رشته خود کردهاید، تمام امتحانات خود را پاس کرده اید و تمام کارهای خود را انجام داده اید. اکنونوظیفه شما در دانشگاه تمام شده است و وقت آن رسیده که فکر کنید در آینده چه می خواهیدانجام دهید. هنگامی که مراسم فارغ التحصیلی پایان می یابد ممکن است احساس گم شدن درمورد مسیر آینده به سرتان بزند. در اینجا چند روش بالقوه برای شروع فصل بعدی زندگیشما را معرفی می نماییم. قدم اول : استراحت کنید وبه مسافرت بروید پس از سختی کار دردوران تحصیل، قطعا سزاوار استراحت هستید. تصمیم به تعطیلات کوتاه یا بلند مدت برایشما انتخاب عالی است. تجربیات فرهنگ های مختلف می تواند برای بسیاری از شما مفید باشد،ایجاد استقلال و تبدیل شدن به فردی مستقل می تواند با یک سفر اغاز شود . گزینه هایزیادی برای شما وجود دارد، بنابراین تحقیق خود را انجام دهید و زمینه هایی در جهانپیرامون انتخاب کنید که شما را مجذوب وعلاقه مند می کند. پیدا کردن کار فارغ التحصیلیدر این عرصه رقابت می تواند شدید باشد چون شما تجربه کاری ندارید ولی با توجه به تواناییهای شما حتما امکان پذیر است و یا شاید به یک دوره آموزشی نیاز داشته باشید کارآموزیخود را آغاز کنید کارآموزی نباید بسیار طولانی اباشد اما شما برای پیدا کردن موقعیتشغلی مناسب باید اول به حداقل دستمزد قانع باشید. ولی اگر قصد دارید یک کارآموزی انجامدهید، هدف را بالا ببرید و پای در شرکتی قرار دهید که واقعا آرزو می کنید انجا مشغولبه کار شوید ، اما تضمین نمی شود که منجر به شغل شود. در کاراموزی همواره این اصل رادر ذهن داشته باشید که با وجود حقوق کم باید بهترین کار را برای ایجاد یک تاثیر مثبتبر روی محیط کار خود انجام دهید.