مقاله


تحصیل در استرالیا (دوره زبان):

تحصیل در استرالیا (دوره زبان):

تحصیل دراسترالیا (دوره زبان) :

یکی از شرایط پذیرش دانشگاههای استرالیا داشتن نمره زبان 6.5 در آزمون ایلتس می باشد و در حالت کلی گرفتن پذیرش بدون مدرک زبان امکان پذیر نمی باشد اما در صورتیکه متقاضی حداقل نمره زبان 5.5 ایلتس را داشته باشد می توان برای دوره زبان در دانشگاههای استرالیا  اقدام نمود. در این مورد درزمان ورود دانشجو به استرالیا سطح زبان دوباره ارزیابی شده و نسبت به تعیین سطح متقاضی مدت زمان و سطح کلاسهای دوره زبان او مشخص می گردد . شهریه این دوره ها حدود 1000 دلار استرالیا درماه می باشد و برای هر یک نمره زبان ایلتس باید حدود سه ماه دوره بگذرانید.