مقاله


تحصیل در فرانسه در رشته های پزشکی و پیراپزشکی:

تحصیل در فرانسه در رشته های پزشکی و پیراپزشکی:

http://pishgam-apply.com/study-in-France.aspx

دانشگاه های پزشکی در فرانسه تا به حال 13 جایزه نوبل برای فیزیولوژی ویا پزشکی را کسب نموده اند و نزدیک به 100مورد از اکتشافات  پزشکی بین سالهای ۱۹۵۰ و ۲۰۱۱توسط دانشمندان فرانسوی انجام شده است مانند سندرو دان، اولین پیوند کلیه، واکسنهپاتیت ب، ویروس ایدزوچندین مورد دیگر.

سیستم تحصیلی پزشکی در فرانسه:

تحصیل در فرانسه تا مدرک دکتری عمومینیاز به ۹ سال تحصیلی پس از دبیرستان دارد و جهت اخذ تخصص می باید ۱ تا ۲ سالدیگر تحصیل پزشکی نمایند.. تعداد پذیرش پزشکی در فرانسه محدود و هر ساله از طریقیک سیستمی به نام numerous   clauses مشخص می شود. تعداد ظرفیت پزشکی در سالهای اخیر برای تمام دانشجویان بین امللی در حدود ۷۵۰۰ نفر بوده است و ظرفیت دانشجویان ازخارج از اتحادیه اروپا برای پزشکی محدود به ۸درصد از ظرفیت کل پذیرشها تعریف شده است.

تحصیل در فرانسه در رشته پزشکی به سهسیکل تقسیم می شود:

·       PCEM

·       DCEM

·       دکتری عمومی و تخصص ها

که در نهایت دانشجو موفق به دریافت دیپلم دکتری پزشکی (State Doctor ofMedicine Diploma) می شود. دوره سیکل(PCEM)  مدت دوسال است و دروس این دو سال اول برای دانشجویان پزشکی، داروسازی، ادونتولوژی،پرستاری و فیزیو-کینتوتراپی مشترک می باشد . در دوره سیکل دوم یا DCEM  تحصیل به مدت ۴ سال به طول می انجامد. جهت ورود بهسیکل سوم، دانشجویان سال چهارم باید سیکل دوم را با موفقیت گذرانده وازمون هایتئوری دوره را پاس نموده، در دوره های اموزشی بیمارستان ها مورد قبول واقع شده ودرسمینارها شرکت نمایند. جهت ورود به دوره تخصص، رنک دانشجو معیار انتخاب خواهد بود.