مقاله


هزینه تحصیل در اروپا چقدر است؟ (مقاله اول)

هزینه تحصیل در اروپا چقدر است؟ (مقاله اول)

هزینه تحصیل در اروپا

این ارقام میانگین هستند و برای مقدار دقیق شهریه به وبسایت دانشگاه مورد نظرتان مراجعه کنید، درضمن هزینه‌های زندگی بسته به شهر دانشگاه شما و شیوه‌ی زندگی‌تان متغیر است.

اتریش

میانگین شهریه: هر ترم ۷۲۶،۷۲ یورو (تقریباً۷۸۰ دلار) برای دانشجویان بین‌المللی همه‌ مقاطع.

 میانگین مخارج زندگی: سالانه ۱۰،۰۰۰ تا ۱۲،۰۰۰ یورو

بلژیک

میانگین شهریه: سالانه حداکثر ۸۹۰ یورو (تقریباً ۹۶۰ دلار) برای دانشجویان اتحادیه‌ی اروپا؛ ۸۹۰ تا ۴،۴۵۰ یورو (تقریباً ۹۶۰ تا ۴،۸۲۰ دلار) برای دانشجویان خارج از اتحادیه‌ی اروپا. این ارقام برای تمام مقاطعاست.

میانگین مخارج زندگی: سالانه ۱۰،۲۰۰ تا۱۱،۴۰۰ یورو (تقریباً ۱۱،۰۵۰ تا۱۲،۳۰۰ دلار)

دانمارک

میانگین شهریه: رایگان برای دانشجویانخانگی/EU در همه‌ی مقاطع؛ سالانه ۶هزارتا ۱۶هزار یورو (تقریباً ۶،۵۰۰ تا ۱۷،۳۵۰ دلار) برای سایر دانشجویان

میانگین مخارج زندگی: سالانه ۸۴هزارکرون دانمارک (تقریباً ۱۲،۲۰۰ دلار)

فنلاند

میانگین شهریه: رایگان برای همه. از آگوست۲۰۱۷ به بعد دانشجویان بین‌المللی خارج از EU و EEA سالانه حداقل ۱،۵۰۰ یورو (تقریباً ۱،۶۰۰ دلار) پرداخت خواهند کرد.

میانگین مخارج زندگی: سالانه۹،۶۰۰ یورو (تقریباً ۱۰،۴۰۰ دلار)

فرانسه

میانگین شهریه: برای اکثر دوره‌های لیسانسدانشگاه‌های دولتی ۱۸۹ یورو (تقریباً ۲۰۰ دلار)؛ برای اکثر دوره‌های فوق لیسانس ۲۵۶ یورو (تقریباً ۲۸۰ دلار)؛ و برای دوره‌های دکترا ۳۹۱ یورو (تقریباً ۴۲۵ دلار). شهریه‌ی دانشگاه‌های خصوصی بسیار بیشتر است.

میانگین مخارج زندگی: سالانه ۹،۶۰۰ یورو (تقریباً ۱۰،۵۰۰ دلار)