مقاله


تحصیل در خارج در رشته های پزشکی، دندانپزشکی :

تحصیل در خارج در رشته های پزشکی، دندانپزشکی :

تحصیل در خارج:

کشورهایی که برای ادامه تحصیلدر خارج در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به مدرک زبان انگلیسی نیاز ندارند:

تحصیل در چین: تحصیل در برخی دانشگاه های چین نیاز به داشتنمدرک زبان انگلیسی برای دوره های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به انگلیسی ندارند.اما اغلب دانشگاه های این کشور نیاز به داشتن مدرک زبان انگلیسی دارند

 

مجارستان: اگر دوره یک ساله کالج pre-medرا در مجارستان با موفقیت بگذرانید میتوانید دردانشگاه بدون داشتن مدرک زبان انگلیسی پذیرفته شوید.

 

اوکراین: کشور اوکراین سالهاست که مقصد بسیاری از متقاضیان تحصیل پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی است اما در سالهای اخیر اکثر این دانشگاهها از لیست وزارتبهداشت ایران خارج شده اند. دانشگاه های این کشور برای تحصیل به زبان انگلیسی نیازبه مدرک زبان ندارند.

 

روسیه: دانشگاه های این کشور اروپایی آسیایی نیاز به داشتن مدرک زبانانگلیسی ندارند و بعضا در میان متقاضیان از درجه اعتبار بالایی برخوردارند. دانشگاههای روسیه برای ادامه تحصیل به زبان روسی یا انگلیسی نیاز به مدرک زبان ندارد اما داشتنآیلتس 6 آکادمیک میتوانید آزمون زبان انگلیسی ورودی دانشگاه ها را لغو کند. اما در سالهای اخیردانشگاههای انگلیسی زبان این کشور از لیست وزارت بهداشت ایران خارج شده اند.