مقاله


 💉بیشترین دانشجویان پزشکی ایرانی در کدام کشورها هستند?

💉بیشترین دانشجویان پزشکی ایرانی در کدام کشورها هستند?

💉بیشترین دانشجویان پزشکی ایرانی در کدام کشورها هستند?

🔸بنا به گزارش خبرگزاری مهر، بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی مشغول بهتحصیل در خارج در رشته های علوم پزشکی از سال ۹۰ تاکنون نشان می دهد که تعداد ۶۳۵ دانشجو در کشور هند تحصیل می کنند.

پس از آن کشور ترکیهبا ۵۳۹ دانشجوی ایرانی وپس از آن نیز مجارستان 🇭🇺 با ۳۷۸ دانشجو، فیلیپین با ۳۵۳ دانشجو و قبرس با ۳۳۶ دانشجوی ایرانی در رده های بعدی قرار دارند.

🔸 وزارت بهداشت همچنین آمار دیگری نیز در این زمینه منتشر نموده است که نشانمی دهد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های علوم پزشکی در ۱۵ کشور دارای بیشترین متقاضی از سال ۹۰ تاکنون را نشان می دهد که بر اساس آن کشور فیلیپین با یک هزار و ۶۲۶ نفر در صدر تقاضا است و پس از آن هندوستان با ۱۴۱۷ نفر، مجارستان با ۸۳۷ نفر، ترکیه با ۶۴۷ نفر،تحصیل در ایتالیا با ۳۱۵ نفر، آلمان با ۲۹۵ نفر، بلاروس  با ۲۶۸ نفر، آمریکا با ۲۵۳ نفر، انگلستان با ۲۴۷ نفر، مالزیبا ۲۳۶ نفر، اوکراین با ۲۳۵ نفر، آذربایجان  با ۲۲۱ نفر، قبرس با ۱۹۰ نفر و کانادا با ۱۶۵ نفر در رده های بعدی قرار می گیرند.

در ضمن آمارهای ثبت شده دانشجویان ایرانی در رشتههای علوم پزشکی در دانشگاه های خارجی در مقاطع مختلف از سال ۹۰ تاکنون نیز نشان می دهد که ۳.۸ درصد در تخصصی، ۹.۹ درصد در دکتری تخصصی و  ۰.۸ درصد در دکتری حرفه ای پیوسته و ۰.۱ درصد در دکتری حرفه ای ناپیوسته تحصیل میکنند.