مقاله


💵 نحوه دریافت ارز دانشجویی برای متقاضیان رشته های غیر پزشکی (وزارت علوم )

💵 نحوه دریافت ارز دانشجویی برای متقاضیان رشته های غیر پزشکی (وزارت علوم )


منبع: وبسایت سامانه نشا

 🔸بعد از ثبتدرخواست ارز در سامانه و در صورت تائيد درخواست يك كد رهگيري از طريق سامانهدريافت مي نمائيد و شما به عنوان دانشجوي مورد تایید وزارت براي بازه مشخصي ازتحصيلتان می توانید ارز دولتی از بانک دریافت نمایید. یعنی وزارت علوم گواهياشتغال به تحصیل در خارج شما را تایید می کند و قید می کند که شما براي بازه چند ماهه میتوانید ارز دولتی دریافت نمایید.

🔸 اگر در گواهي اشتغال بهتحصيل ترم جاری شما که به تاييد نمایندگی ایران در کشور محل تحصیلتان رسیده، قیدشود شما در ترم جاري به مدت ۴ ماه اشتغال به تحصيل دارید، شما پساز تاييديه این وزارت، با در دست داشتن نامه معرفي به بانک که این اداره در اختیارشما قرار می دهد، پس از مراجعه به بانک مورد نظرتان که تسهیلات ارزی در اختیارعموم قرار می دهد، به اندازه بازه ۴ ماهه می توانید ارز دولتی دریافتنمایید.

🔘 مراحلانجام درخواست چيست؟

🔺 ثبتنام در سامانه نشا و تشکيل پرونده

اولین مرحله برای شما تشکيل پرونده در سایت نشا می باشد. شما میتوانید بصورت الکترونيکي ثبت نام را صورت دهید. برای ثبت نام شما می توانید واردسایت http://nesha.saorg.ir شوید و از لینک ثبت نام که در بالايصفحه مشاهده می کنید استفاده نماييد پس از ثبت نام در سایت نشا، شماره پرونده، نامکاربري و گذرواژه حساب کاربری در اختیارتان قرار خواهد گرفت. به خاطر سپردن اینموارد بسیار اهمیت دارد.

🔺 درمرحله دوم ورود به سامانه نشا و پروفايل شخصي خود و ثبت درخواست نامه معرفي به بانک

بعد از تشکيل پرونده و دریافت نام کاربري و گذرواژه، شما می توانید ازطريق لینک ورود به سامانه نشا، وارد پروفايل شخصي خود شوید. بنابرین پس از ورود بهسامانه، از منوي مدیریت درخواست ها، گزینه ثبت درخواست نامه بانک را انتخاب کرده وفرم مربوط به آن را به دقت پر نماييد. برای تسهيل در دریافت نامه مورد نظر، ازطريق بانك در سراسر کشور انتخاب شده اند.

نیازي به حضور در این اداره نمی باشد وشما می توانید نزدیک ترین موسسهرا انتخاب نمایید. از طرفي شما می بایست تاريخ مطلوب خود را برای دریافت نامه، درآن فرم انتخاب نمایید تا پس از تایید درخواستتان در آن تاريخ به شعيه ي بانكانتخابي خود مراجعه نماييد. پس از ثبت درخواست، شما درخواست خود را در لیستدرخواست ها خواهید دید که در وضعیت انتظار قرار گرفته است.

🔺 منتظرنظرکارشناسان در مورد درخواست خود بمانید